Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Klooster & Parochie
Webwinkel   Sitemap | U bent hier > Klooster & Parochie > Geschiedenis

Klooster

Go to MP3player

Het Orthodox Klooster werd opgericht in 1976 onder de stuwing van Aartsbisschop Basile van Brussel van het Russisch Orthodox Aartsbisdom van BelgiŽ. Hij was niet alleen een zeer groot geleerde, die belangrijke werken geschreven heeft over de mystieke Heiligen van de Orthodoxe Kerk als Gregorios Palamas en Simeon de Nieuwe Theoloog, maar tevens de bisschop die trouw bleef aan zijn monastiek ideaal. Daarom was hij dan ook zeer verheugd het kloosterleven in zijn eigen bisdom een impuls en start te geven. Het openleggen van de grote en rijke schatkamer van de Kerkelijke Diensten door deze toegankelijk te maken voor de Nederlandssprekende bevolking lag hem zeer nauw aan het hart. De Kerkdiensten, zo zei hij, zijn het enige werkzame tegengif tegen de seculiere cultuur van deze moderne heidense wereld. Met vuur en enthousiasme begon Vader Thomas het kloosterleven in Pervijze, dat stilaan enkele jonge mensen aantrok, zodat hun aantal gestaag groeide en nu zes broeders lid zijn van het kleine klooster. Naast het klooster ontwikkelde zich tevens een parochie, bestaande uit verschillende nationaliteiten. Door de aangroei van de parochie werd, gezien de Kerk in de kleine schuur van het Ďfermetjeí te klein werd, in 1988 de eerste steen gelegd van het nieuwe kerkgebouw door Aartsbisschop Simon, de opvolger van Aartsbisschop Basile. Eind oktober van hetzelfde jaar wijdde hij de nieuwe Kerk, toegewijd aan de Moeder Gods, Troosteres der bedroefden. Later werd de Kerk voorzien van frescoís, geschilderd door Protodiaken Pol Hommes. In de altaarruimte werd het volledige Lijdensverhaal aangebracht. Het schip van de Kerk is getooid met de evangelieverhalen over de Opstanding van Christus uit het graf. In de narthex zullen binnen afzienbare tijd de taferelen uit de Akafist ter ere van de Moeder Gods de gelovige onderrichten over de theologische betekenis van de Moeder Gods in het leven van haar Zoon en de gedachtewereld van de Heilige Kerk. Daarnaast zijn er vele iconen van Heiligen, zowel uit het Oosten als het Westen, waarbij de Heiligen uit onze streken een belangrijke plaats innemen. Het Klooster heeft ook enkele boeken uitgegeven in de Nederlandse taal. Vertalingen van ťťn van de grootste dichters uit de christelijke cultuur, Romanos de Melode. Een boek over de betekenis van de Moeder Gods, een prekenboek van de abt en een boek met Akafist-hymnen. In het jaar 2003 hopen wij het eerste deel uit te kunnen geven van de ĎLevens van de Heiligen uit onze landení, de maand januari, waaronder grote namen uit onze kalender: Goedele van Brussel, Tillo van Izegem, de martelaar Lucianus, en nog vele andere. Dit boek zal de oorpsronkelijke levens bevatten, uit het Latijn vertaald en ontdaan van alle franjes die later werden toegevoegd.

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden