Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 15 juni

Amos de Profeet

 

 

Amos is de 3de van de Kleine Profeten. Hij is afkomstig uit Thekoa, een dorp aan de rand van de woestijn ten zuiden van Jeruzalem. Rond het jaar 760 v. Chr. werd hij gegrepen door de Geest en trok hij naar het noorden van IsraŽl, waar hij zijn visoenen predikte. De handel had welvaart gebracht, maar ook contact met heidense volkeren. Daardoor was de verleiding erg groot om aantrekkelijke elementen uit de afgodendienst te vermengen met de strikte eredienst van de Ware God. Bovendien deed de groeiende welvaart ook de kloof tussen rijk en arm groeien: de gebrekkigen werden door de welstellenden uitgebuit.

Tegen dit alles verhief Amos zijn stem onder de regering van Jozua (Judea) en Jeroboam II (IsraŽl). Hij stierf als een martelaar, toen de zoon van een priester hem met een knuppel het hoofd insloeg.

 

Kondakion t.4

 

Door de Geest hebt gij uw stralend hart rein gemaakt, * Roemrijke Profeet Amos. * Toen hebt gij uit de Hemel de gave van voorzegging ontvangen * en met luide stem hebt gij over de wereld geroepen: ** ďGij zijt onze God en buiten U kennen wij geen anderen.Ē

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden