Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 11 juni
11 juni
Vladyko Joan
Apostel Bartolomeos

Eveneens op deze dag:
Apostel Barnabas


boxen

Apostel Bartolomeos

 

 

Bartolomeos of NathanaŽl uit Kana was een van de Twaalf Apostelen. Met Filippos verkondigde hij het Evangelie in SyriŽ en Klein-AziŽ. In HiŽrapolis (MesopotamiŽ) werden ze beiden gekruisigd. Filippos werd, net als Petrus, ondersteboven gekruisigd, hoog boven de grond en bij de ingangspoort van de Slangetempel. Omstaanders stenigden hem. Bartolomeos werd minder hoog gekruisigd tegen de muur van de zelfde tempel. Een aardbeving bracht de toorn Gods tot uiting en vele toeschouwers tot bekering, terwijl zij, die de kruisigingen hadden bevolen en uitgevoerd, in de gapende kloof vielen. Voor Filippos kwam echter alle hulp te laat. Hij werd eervol begraven door de pas-bekeerde Christenen, onder wie Stachys, die door Bartolomeos tot bisschop werd gewijd.

Bartolomeos reisde af naar IndiŽ, waar hij kerken bouwde en het Evangelie van Mattheos vertaald in het Armeens. Hij genas de dochter van de Armeense koning, maar diens broer werd door een afgodenpriester opgestookt. Bartolomeos werd opnieuw gekruisigd, gevild en onthoofd. Christenen begroeven hem eervol in een loden kist. Bij het graf gebeurden echter talrijke wonderen, waardoor de heidenen de kist in zee wierpen. De loden kist zonk niet, maar dreef naar het eiland Lipara, waar Bisschop Agathon in een droombeeld geopenbaard werd dat de kostbare relieken waren aangespoeld. De bisschop begroef de kist in zijn kerk.

Bartolomeos verscheen in een wit gewaad aan de Eerbiedwaardige Jozef de Hymnenschrijver en zegende hem met het Evangelie, opdat hij geestelijke hymnen zou zingen: ďLaat hemelse wateren van wijsheid van uw tong vloeienÖĒ Hij verscheen ook aan Keizer Anastasius (491-518) en verzekerde hem dat hij de pas gestichte stad Dara zou beschermen.

Later werden de wonderwerkende relieken van de Apostel naar Benevento en vervolgens naar Rome overgebracht.

 

Troparion t3

 

Gij zijt de Goddelijke Instrumenten van de Trooster, * de Predikers van Gods Woord, * Apostelen die het Woord aanschouwd hebben. * Bartolomeos, gezel uit De Twaalf, * en Barnabas, zoon der vertroosting, * bid tot Christus, voor Wiens aanschijn gij staat, ** ons te schenken de grote genade.

 

 

Kondakion t.4

 

Als een heerlijke zon zijt gij voor de wereld opgestraald * door het licht van uw leer * en hen die u vereren, * verlicht gij door ontzagwekkende wonderen, ** Heilige Bartolomeos, Apostel des Heren.

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden