Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 11 juni
11 juni
Vladyko Joan
Apostel Barnabas

Eveneens op deze dag:
Apostel Bartolomeos


boxen

Apostel Barnabas

 

 

Barnabas, afkomstig uit Cyprus, behoorde niet tot de Twaalf, maar werd, omwille van zijn uitverkiezing en prediking, toch ĎApostelí genoemd (Hand. 14,14). Wťl behoorde hij tot de Zeventig Leerlingen, die Christus uitgezonden had.

Hij was de eerste, die na de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest, al zijn goederen verkocht om met de Apostelen een gemeenschappelijk leven te leiden. Hij was met Paulos een leerling geweest van de beroemde GamaliŽl. Daarom verdedigde hij ook zijn vriend, toen deze, na zijn bekering op weg naar Damascos, in Jeruzalem met grote achterdocht werd ontvangen. Toen Barnabas de groeiende gemeente in AntiochiŽ niet langer alleen kon besturen, vroeg hij steun aan Paulos, die in Tarsos verbleef.

Paulos en Barnabas werkten samen in SeleuciŽ en op Cyprus, vanwaar ze naar Klein-AziŽ trokken. Was Paulos aanvankelijk helper van Barnabas, dan werd Paulos later zelf initiatiefnemer. Barnabas nam zijn nieuwe, dienende positie aan als een vanzelfsprekendheid, wat zijn onvoorwaardelijke liefde voor Christus en zijn innerlijke grootmoedigheid kentekent. In AntiochiŽ consolideerde Barnabas het werk van Paulos. Er kwam een einde aan de samenwerking van 14 jaar door Barnabasí neef, de Evangelist Markos.

Barnabas geldt als stichter van de Kerk op Cyprus, waarnaar hij, na de samenwerking met Paulos, terugkeerde. Daar werd hij bij Salamis door Joden gestenigd.

Er bestaat een overlevering, niet in de Schrift vermeld, dat Barnabas zich later opnieuw bij Paulos voegde in ItaliŽ. Hij zou de Kerk in Milaan hebben gesticht, waarvan hij ook als patroon wordt vereerd.

 

Troparion t.3

 

Gij zijt de Goddelijke Instrumenten van de Trooster, * de Predikers van Gods Woord, * Apostelen die het Woord aanschouwd heb. * Bartholomeos, gezel uit de Twaalf, * en Barnabas, zoon der vertroosting, * Bid tot Christus, voor Wiens aanschijn gij staat, ** ons te schenken de grote genade.Ė

 

 

Kondakion t.4

 

Waarachtige Dienaar des Heren, * Eerste der Zeventig, * met Paulos hebt gij gepredikt * en aan allen Christus, de Verlosser, verkondigd. * Daarom vieren wij met hymnen uw goddelijke gedachtenis, ** Heilige Apostel Barnabas.

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden