Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 14 mei
14 mei
Vladyko Joan
Isidoros van Rostov

Eveneens op deze dag:
Isodoros van Chios


boxen

Isidoros van Rostov

 

 

Isidoros was van Slavische afkomst, werd geboren in Brandenburg en opgevoed in de Rooms-Katholieke leer. In hem brandde het verlangen naar het absolute. Hij wilde zich ontdoen van elke burgerlijke bestaanszekerheid en trok, zonder middelen van bestaan, naar de streek van Rostov. Bij een moeras bouwde hij er met takken een hut en zwierf hij als een bedelaar door de straten van de stad. Toen hij de taal machtig was, begon hij toespraken te houden tot het volk, waarbij het getuigde over Christus. Aanvankelijk werd hij uitgejouwd, tot bleek dat zijn woorden vaak een voorspellende inhoud hadden en bijzondere gebeurtenissen aankondigden. Ook gebeurden er op zijn gebed merkwaardige genezingen.

Isodoros is gestorven op 14 mei 1474. Vanuit zijn hutje verspreidde er zich een zoete geur over geheel Novgorod. Op de plaats van zijn hutje liet een handelaar, die door de Heilige van de verdrinkingsdood werd gered, een kerk bouwen.

 

Troparion t.4

 

Door goddelijke genade verlicht, * hebt gij in zuiverheid en geduld uw leven voltooid. * Ook nu schenkt gij de genade van genezing aan hen * die gelovig uw gedachtenis vieren. ** Bid tot God, Heilige Isidoros, om onze zielen te redden.

 

 

Kondakion t.8

 

Gij zijt de uitverkorenen onder de Gerechten * die van God de gave van wonderen hebt ontvangen. * Gij vindt gehoor bij de Heilige Drie-Eenheid. * Bid voor ons die tot u roepen: ** ďVerheug u, in God wijze Isidoros.Ē

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden