Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 17 april
17 april
Vladyko Joan
Simeon van Ktesifon

Eveneens op deze dag:
Landry van Meaux


boxen

Simeon van Ktesifon (PerziŽ) en zijn Gezellen

 

 

Simeon, Bisschop van Ksetifon in PerziŽ, werd in 344 bij Koning Sapor aangeklaagd als vriend van de Romeinen, de aartsvijanden der Perzen: hij werd ervan beschuldigd een geheime briefwisseling met hen erop na te houden. In woede ontvlamd, gaf Sapor het bevel meteen alle Christelijke priesters te doden. Zwaar geboeid werd de eerbiedwaardige bisschop voor de koning gebracht, die hem probeerde te overtuigen de zon te aanbidden. Toen Simeon kordaat weigerde, werd hij tot de dood door onthoofding veroordeeld. Met hem stierven er nog meer dan 100 Christenen.

Onder hen bevonden zich de twee priesters en metgezellen van Bisschop Simeon, Ananias en Abdella.

Toen Ananias zijn hoofd op het blok legde, beefde hij over zijn gehele lichaam. Foesik, de opzichter die in het geheim ook een Christen was, sprak hem moed in: ďVadertje, wees maar niet bang. Sluit uw ogen en wees moedig als een man. Straks zult gij het Goddelijk Licht aanschouwen.Ē Hierdoor werd Foesik als Christen ontdekt en werd ook hij, met zijn dochter Askitrea, onthoofd. Verder zijn nog de namen bekend van Azades, de eunuch van Koning Sapor, en Usthatsan, die aanvankelijk wel aan de afgoden had geofferd, maar nadien zich opnieuw als christen had gemeld. Als laatste werd Simeon onthoofd. Dat gebeurde om 15u. op Goede Vrijdag, zoals hij had gewenst.

Na de dood van zijn geliefde eunuch besloot Koning Sapor de zinloosheid van deze moordpartijen in te zien. Er kwam toen een einde aan de wreedaardige vervolging, ofschoon Christenen tot aan de dood van de koning niet op een gelijkmatige behandeling konden rekenen.

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden